FZK Competitiereglement

FZK Competitiereglement per 30-08-2022

 1. Spelregels
  1. Voor wat betreft de spelregels van het FZK-recreatie Futsal, zal zoveel mogelijk worden gespeeld volgens de laatste editie van handleiding Futsal van de K.N.V.B.
  2. b.v. een bestuursbesluit kan de FZK bepalen of er afgeweken zal worden van de betreffende spelregels. Zie daarvoor de spelregels zaalvoetbal FZK.
 1. Aan wedstrijden in het FZK kan alleen worden deelgenomen door spelers die:
  1. Lid zijn van de K.N.V.B.
  2. Lid zijn van één van de deelnemende verenigingen.
  3. Vermeld staan op de ledenlijst van de vereniging.
  4. Niet voor een bepaalde tijd zijn geschorst, dan wel zijn uitgesloten voor deelname aan FZK-activiteiten.
  5. Dispensatie hebben gekregen van het secretariaat van de FZK voor het spelen van maximaal twee proefwedstrijden. We spreken hier over Gastspelers die van buiten de FZK komen. Deze moeten voor aanvang wedstrijd(en) gemeld zijn bij het FZK-secretariaat.
 1. Baaldagen, afzeggingen en boetesysteem
 2. Elk team dat niet kan spelen, dient zich uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van de wedstrijd af te melden bij een bestuurslid van hun vereniging.
 3. Elk team mag kosteloos 2 wedstrijden per competitie afzeggen. Dit moet gebeuren zoals in punt 3A is weergegeven. De 1ste afzegging zorgt voor een 3-0 verlies en 1 strafpunt in mindering. De 2e afzegging zorgt voor 3-0 verlies en 3 strafpunten in mindering.
 4. Bij elke afzegging na de 2e afzegging in één competitie moet het team telkens €50,00 boete aan de vereniging betalen.
 5. Wanneer een team zich later dan 12:00 uur op de dag van spelen zich afmeldt (dus ook na 10 minuten op de aanvangstijd wanneer het team wel aanwezig is maar er te weinig spelers in de zaal zijn om te kunnen spelen volgens KNVB richtlijnen) dan wordt dit gezien als NIET OP ZIJN KOMEN DAGEN en dient het team aan de vereniging €50,00 en de zaalhuur van de desbetreffende zaal te betalen en krijgt het team ook voor 3-0 verlies en 3 strafpunten in mindering te verwerken.
 6. Bij helemaal zonder afzeggen NIET KOMEN OPDAGEN geldt ook dat het team 50 euro en de zaalhuur van de desbetreffende zaal moet betalen, 3-0 verlies en 5 punten in mindering krijgt te verwerken.
 7. Bij een 3e keer afzeggen voor 12:00 uur of 2e NIET OPKOMEN DAGEN dient het bedrag zoals in punt 3C of respectievelijk punt 3E ook betaald te worden en volgt tevens een goed gesprek met het bestuur van deze vereniging met een terugkoppeling aan het FZK-bestuur.
 8. Mocht het team een 4e keer afzeggen voor 12:00 uur of 3e keer NIET OPKOMEN DAGEN dan wordt het team uit de FZK-competitie genomen en is niet meer welkom.
 9. De opgelegde boete moet door het team betaald worden aan eigen vereniging die het overmaakt aan de FZK.
 10. Het team dat een boete krijgt opgelegd, dient deze te betalen voordat zij hun volgende wedstrijd spelen. Zij hebben de tijd om dit tot 12:00 uur op de dag van de wedstrijd te voldoen. Is er niet betaald dan wordt het team tot nader order uit de competitie genomen tot de betaling is afgerond. Spelers van dit team mogen ook niet elders deelnemen aan de FZK-activiteiten.
 11. Het geld wordt in de boetepot gedaan en aan het eind van het seizoen wordt bekeken wat er met het bedrag gaat gebeuren.
 12. Om de wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan, zijn de regels van gastspelers en het lenen van een andere teams van je eigen vereniging versoepeld.
 1. Nieuwe – en gastspelers
  1. Nieuwe – en gastspelers mogen alleen meedoen wanneer ze voor aanvang van hun wedstrijd, aangemeld zijn bij het secretariaat van de FZK, e-mailadres fzkkampen@fzkkampen.nl
  2. Een nieuwe – of gastspeler mag alleen een (proef)wedstrijd spelen, wanneer sprake is van competitie – of oefenwedstrijden.
  3. Een team mag maximaal 3 gastspeler in één wedstrijd opstellen.
  4. Een team mag maximaal 8 gastspelers in één competitie gebruiken.
 1. Verenigingsspelers
  1. Spelers die lid zijn van dezelfde vereniging.
 1. Teams
  1. Een team moet minimaal uit 7 spelers en kan maximaal uit 12 ingeschreven spelers bestaan.
  2. Wanneer een team minimaal 7 spelers heeft voor aanvang van de wedstrijd, dan mag het team voor de 8ste speler of meer die geen lid zijn van dit team, geen gebruik maken van spelers die ingeschreven staan in dezelfde – of een hogere klasse. Wel van een gastspeler (van buiten de FZK) wanneer er sprake is van een mogelijk nieuw lid en van spelers uit een lagere Klasse die ook lid zijn van dezelfde vereniging. Wanneer er gestart wordt met 7 spelers inclusief de “extra” spelers uit dezelfde of hogere Klasse en er komt een speler daarna binnen die tot het team behoort dan dient deze de plek van de/een “extra” speler in te nemen die vervolgens het speelveld en de wedstrijd direct dient te verlaten.
  3. Teams uit dezelfde Klasse (zie punt 6B) en lager mogen spelers van elkaar lenen wanneer ze tot dezelfde vereniging behoren.
  4. Teams uit lagere Klasse mogen bij uitzondering spelers (zie punt 6B) lenen van hogere Klasse wanneer ze tot dezelfde vereniging behoren.
 1. Ongerechtigde speler
  1. Onder een ongerechtigde speler wordt verstaan:
   1. een speler die niet is aangemeld als gastspeler voor aanvang wedstrijd bij secretariaat van de FZK.
   2. een speler die niet volgens bovenstaande regels (punten 4, 5 en 6) mag voetballen in dit team.
   3. een speler, die op dat moment niet deel mag nemen aan FZK activiteiten c.q. geschorst is.
   4. een gastspeler, waarbij het team al het maximum van 8 gastspelers heeft benut in een competitie.
 1. Straf
  1. Voor het opstellen van een ongerechtigde speler zal het schuldige team onvoorwaardelijk worden bestraft met minimaal een 3-0 nederlaag. Wanneer de uitslag voor dit team groter uitvalt dan een 3-0 nederlaag, zal deze uitslag in de uitslagen worden opgenomen.
  2. Ook krijgt het team 1 punt in mindering wegens een ongerechtigde speler te laten meespelen.
  3. De ongerechtige FZK-speler, speler van ander team of (andere) vereniging, zal worden bestraft met minimaal één wedstrijd schorsing die onmiddellijk ingaat voor het team waar de speler bij ingeschreven staat in de competitie.
 1. Ledenlijsten
  1. De verenigingen zijn verplicht om voor de competitie(s) de secretaris van de FZK, ledenlijsten te overhandigen, met daarop alle leden en de teamindeling voor de komende competitie. Eventuele mutaties gedurende het lopende seizoen dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van de FZK.
  2. Spelers die actief deelnemen in de KNVB dienen voor aanvang van de competitie volgens de ledenlijst van de vereniging ingedeeld worden bij het FZK-team waar ze voor uit komen tijdens een FZK-competitie.
  3. Tijdens het seizoen is een speler gerechtigd voor slechts één vereniging uit te komen gedurende de FZK-competitie of beker.
  4. Tijdens een lopende competitie is een speler gerechtigd voor slechts één team ingeschreven te worden.
  5. Wanneer er een speler tijdens het seizoen binnen de eigen vereniging van team wisselt, dan dient dit door de vereniging schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit mag alleen gebeuren voor aanvang van een nieuwe competitie.
  6. Wanneer een nieuwe speler zich aanmeldt bij een vereniging dan dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit moet gebeuren voor de competitiewedstrijd wordt gespeeld, waar de speler aan gaat deelnemen.
 1. Aanvoerder
  1. Elk team dient een aanvoerder te hebben, die zijn band duidelijk zichtbaar aan de bovenarm hoort te dragen.
 1. Uitslagen en onregelmatigheden
  1. De uitslag van de gespeelde wedstrijd dient via de verenigingsapp doorgegeven worden aan het bestuur van de vereniging. Wanneer alle uitslagen van de vereniging zijn verzameld dan worden deze doorgespeeld aan het secretariaat van de FZK zodat deze verwerkt kunnen worden op de website.
  2. Eventuele onregelmatigheden die voor en/of tijdens en/of na een (oefen, competitie of beker) wedstrijd plaatsvinden, dienen schriftelijk binnen 48 uur door de scheidsrechter en beide teams doorgegeven te worden aan het secretariaat van de FZK. fzkkampen@fzkkampen.nl .
  3. Het secretariaat beslist of het in het belang van de competitie is om de wedstrijd uit – of opnieuw te laten spelen.
 1. Thuisspelend team
  1. Het team dat in het programma als eerste staat vermeldt, speelt thuis en trapt af en moet indien de clubkleuren gelijk of nagenoeg gelijk zijn, in het reservetenue c.q. anders gekleurde hesjes aantreden.
  2. Mocht er geen (door de FZK aangestelde) scheidsrechter aanwezig of aangesteld zijn dan is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het aanstellen van een scheidsrechter die bevoegd (lid KNVB) is om een wedstrijd te leiden.
  3. Wanneer het thuisspelende team niet voor een (vervangende) scheidsrechter heeft gezorgd, verliest dit team reglementair de wedstrijd met minimaal 3-0 en krijgt 1 punt in mindering.
  4. Het thuisspelende team dient zorg te dragen voor een bal die voldoet aan de normen van het huidige zaalvoetbal.
 1. Aanwezig zijn bij vastgestelde wedstrijden
  1. Teams dienen 3 minuten voor aanvang speelklaar te zijn. Het betreden van de zaal mag na toestemming van de scheidsrechter en/of zaalbeheerder.
  2. De klok begint te lopen als de wedstrijd dient aan te vangen.
  3. Wanneer de tijd loopt en na drie minuten één van de teams niet in staat is om te spelen volgens de reglementen (geen scheidsrechter of spelers te kort) dan begint dit team vanaf dit tijdstip met een 1-0 achterstand.
  4. 10 minuten na aanvangstijd wordt de wedstrijd als verloren beschouwd en als niet opkomen dagen.
  5. Wanneer één of meerdere spelers later dan de aanvang van de wedstrijd arriveren dan dient dit voor de wedstrijd doorgegeven te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechters hebben als plicht op zich genomen dat zij dit voor de wedstrijd aan beide teams vragen. Spelers die toch later komen en ondanks de eerdergenoemde procedure niet zijn gemeld, worden geweigerd om alsnog deel te mogen nemen aan de wedstrijd.
 1. Rangorde competitie en promotie/degradatie
  1. Voor een gewonnen wedstrijd verdient het team 3 punten. Gelijkspel levert 1 punt op. Bij verlies geen punten.
  2. De rangorde in de competitie wordt bepaald door het aantal behaalde winstpunten in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden.
  3. Bij een gelijke stand in de competitie geldt, in volgorde van belangrijkheid, doelsaldo, goals voor, goals tegen, onderling resultaat, loting.
  4. Eventuele minpunten worden opgenomen in de rangorde.
 1. Kampioenschap/promotie/degradatie
  1. De kampioen en de nummer 2 van de 1ste Klasse promoveren naar Hoofdklasse.
  2. De laatste twee teams in stand van de Hoofdklasse degraderen.
  3. De Kampioen en de nummers 2e en 3 van de 2e Klasse promoveren naar de 1ste
  4. De laatste drie teams in de stand van de 1ste Klasse degraderen naar de 2e
 1. Minpunten
  1. Minpunten worden direct in de stand verwerkt.
 1. AUKE KOFFEMAN schaal
  1. Wanneer er ruimte is in het programma en er een najaar – en een voorjaarscompetitie wordt gespeeld dan zal de beste kampioen van de Hoofdklasse (standen vergelijken van de competities) strijden tegen de bekerkampioen.
  2. Mocht één van de twee de bekerkampioen zijn dan zullen beide teams tegen elkaar strijden.
  3. Levert de najaars – en voorjaarscompetitie van de Hoofdklasse dezelfde kampioen op en is deze ook de winnaar van de beker dan zal er gestreden worden tegen de beste nummer 2 van de Hoofdklasse uit de voor- en najaarscompetitie.
 1. Wanneer een team stopt of uit de competitie wordt genomen tijdens een lopende competitie dan geldt:
  1. Dat dit team als laatste eindigt op de ranglijst.
  2. Dat alle niet gespeelde wedstrijden van dit team omgezet worden naar een 3-0 winst voor de tegenstander.
 1. Instroom nieuwe teams:
  1. Naar aanleiding van vrijgekomen plaatsen in de 2e klasse worden deze bij het begin van de competitie opgevuld door nieuwe teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de FZK en die voldoen aan de voorwaarden gesteld in lid 3 van dit competitiereglement. Dit in overleg met de wedstrijdsecretaris.

In alle gevallen waarin het competitiereglement niet voorziet, besluit het bestuur van de FZK.