heropening binnensportaccommodaties gemeente kampen

(versie: 12 augustus 2020)

 

 1. Inleiding

 

In dit protocol staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om tijdens de coronatijd samen veilig te kunnen sporten en verblijven in de binnensportaccommodaties van de Gemeente Kampen.

De algemene uitgangspunten en afspraken gelden voor huurders, gebruikers en andere bezoekers

van de sportaccommodaties.

Het protocol is gemaakt in samenwerking met gebouwenbeheer, verhuur, beheerders en sportservice Kampen.

De beheerders van de sportkantines in de Reeve, Oosterholthoeve en in de Cellesbroek moeten een eigen protocol opstellen voor de kantines. Deze dienen afgestemd te zijn op dit protocol.

 

Het protocol is een eerste versie van een ‘levend document’. Dit kan aangevuld worden met de

laatste inzichten en maatregelen van het RIVM en door eigen ervaringen die de komende tijd worden opgedaan.

 

 1. Accommodaties

 

Dit protocol gaat over het gebruik van alle binnensportaccommodaties in de gemeente Kampen.

De maatregelen zijn gericht op het 1,5 meter afstand houden, hygiëne, houding en gedrag in de

sportaccommodaties.

– Sporthal de Reeve                        (open per 17 augustus 2020)

– Sporthal Cellesbroek                   (open per 17 augustus 2020)

– Sporthal Oosterholthoeve         (open per 17 augustus 2020)

– Gymzaal Lelystraat                      (voorlopig gesloten)

– Gymzaal Noordweg                     (voorlopig gesloten)

– Gymzaal Erfgenamenstraat       (voorlopig gesloten)

– Gymzaal Grafhorsterweg           (voorlopig gesloten)

 

Binnensportaccommodaties van derden:

 • Almere College (voorlopig gesloten)
 • Prisma (voorlopig gesloten)
 • VIA (voorlopig gesloten)
 • Ichthus College (voorlopig gesloten)
 • Reyersdam (gymzaal) (voorlopig gesloten)

 

In dit protocol gaan we uit van de nu geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en de

rijksoverheid.

 

Per 15 augustus as. zijn alle accommodaties (die open worden gesteld) voorzien van bewegwijzering, aanwijzingen en andere voorzieningen die de maatregelen ondersteunen. De verwachting is dat per 17 augustus as. de sporthallen weer open gaan voor sporten onder voorbehoud van toepassing van het protocol. Gymzalen gaan voorlopig nog niet open. 1 gymzaal wordt een pilot gedraaid met Co2 meter.

 

 1. Algemene uitgangspunten

 

De algemene uitgangspunten gelden voor alle sportaccommodaties van de gemeente en hebben

betrekking op de sportzalen, kleed en doucheruimten, toiletruimten, eventuele tribunes,

bergruimten en sporttoestellen, gangen, trappen en in- en uitgangen.

 

 

 

3.1. Voor iedereen geldt

 

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts
 • Was je handen, voordat je naar de binnensport accommodatie gaat.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je ellenboog
 • Raak je ogen en neus zo min mogelijk aan met je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, geef elkaar de ruimte.
 • huurder van sportaccommodatie moet triage uitvoeren aan de deur van haar sporters/bezoekers

 

3.2. Maatregelen gericht op 1,5 meter afstand houden

 

 • In de locaties zijn indien mogelijk looproutes aangegeven die de gebruikers moeten

Volgen;

 • Als het mogelijk is, wordt eenrichtingsverkeer toegepast;
 • Als het mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van een aparte in en uitgang;

o Bij de locaties waar dat niet kan, moet men zelf afstand houden bij het in en uitgaan

van het gebouw. (uitgaan heeft voorrang op ingaan)

o Let ook op afstand houden in smalle gangen. Geef elkaar de ruimte, laat de ander

even voorgaan

 • Op diverse plaatsen zijn ‘1,5 meter afstand’-stikkers zichtbaar om de gebruikers van de hal

er aan te herinneren dit te doen;

 • In de kleedruimten zijn zitplekken gemaakt om met 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Douches zijn buiten gebruik;
 • De tribunes zijn gesloten. Wenst u daar gebruik van te maken, neem dan even contact op;
 • Bij het gebruik van toiletruimten en wastafels houdt iedereen1,5 meter afstand. Is dit

niet mogelijk, wacht even op elkaar. Tijdens het sporten is de huurder verantwoordelijk

om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. De huurder is verantwoordelijk voor het

toezicht daarop en het aanspreken van de mensen als zij dit niet doen;

 • Daar waar 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, worden toiletten en wastafels buiten

gebruik gesteld;

 

3.3. Maatregelen gericht op hygiëne

 

 • Voor iedereen gelden de algemene hygiëne voorschriften van de RIVM (zie $ 3.1);
 • Sporters wordt gevraagd zich thuis om te kleden. Kleedkamers zijn wel beschikbaar maar

i.v.m. met de 1,5 meter afstand is er minder ruimte;

 • Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan in de sportlocaties;
 • Bij de ingang van elke locatie is er gelegenheid de handen te desinfecteren;
 • Toiletten in kleedruimtes (sporthallen) zijn gesloten, de toiletten in de centrale hal zijn geopend en alleen bij noodzaak te gebruiken; na gebruik dienen de contactpunten schoongemaakt worden;
 • Zowel voor als na toiletbezoek zijn de gebruikers verplicht minimaal 20 seconden handen

te wassen. Advies is zo weinig mogelijk gebruik te maken van het toilet;

 • De douches zijn gesloten;
 • De sportlocaties worden elke werkdag schoongemaakt conform het protocol van het

RIVM. Dit betekent dat er wordt schoongemaakt met gewoon schoonmaakmiddel en

extra aandacht wordt besteed aan alle contactpunten en toiletten;

 • Dagelijks worden de contactpunten zoals deurklinken extra afgenomen. Dit gebeurt na

de schoollessen en voor het avond gebruik door sportverenigingen; Inhuur is op die momenten dan niet mogelijk

 • In alle accommodaties zijn extra schoonmaakdoekjes aanwezig om indien wenselijk zelf

iets schoon te maken, te vinden in de blauwe “gevonden voorwerpen” kast.

 • De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de gebruikte sportmaterialen voor en

na de les schoon te maken. Dit dient in de gehuurde tijd te worden gedaan;

Hiervoor is een reinigingsmiddel en papieren doekjes in de gymzaal aanwezig. Gebruikte

doekjes in de prullenbak deponeren. De huurder ziet er op toe dat alles wordt

schoongemaakt en netjes wordt achter gelaten;

 • advies zo minimaal mogelijk gebruik te maken van sportmaterialen. Een protocol voor schoonmaken van de gebruikte materialen zal op de locatie aanwezig zijn.

 

3.4. Ventilatie systemen in de sport locaties

 

 • Al onze sporthallen voldoen aan de gestelde ventilatie eisen om binnen te kunnen sporten. Het maximaal aantal toelaatbare personen is op te vragen via huursportzaal@kampen.nl . Onze gymnastiekzalen voldoen niet aan de gestelde eisen.

 

3.5. Verantwoordelijkheid en gedrag.

 

 • gebruikers zijn verplicht zich te houden aan het “Algemeen protocol verantwoord sporten”, deze is te bereiken via: www.nocnsf.nl/sportprotocol ;
 • gebruikers zijn verplicht een “corona verantwoordelijke” aan te stellen tijdens het gebruik van de accommodaties, deze dient de presentielijst in te vullen;
 • Het is belangrijk dat alle afspraken worden nageleefd door alle gebruikers van de

Sportaccommodaties;

 • Deze situatie is voor iedereen nieuw en vraagt daarom aanpassing in gedrag en elkaar

kunnen helpen in het ‘nieuwe normaal’;

 • Alle sporters en andere bezoekers worden gevraagd elkaar aan te spreken op (gevaar

onderschattend) afwijkend gedrag en elkaar te corrigeren;

 • Sportverenigingen zijn verantwoordelijk voor het toezien op de naleving en het aanspreken

van leden;

 

 

3.6. Aanpassing landelijke maatregelen

 

 • Bij wijzingen in landelijke maatregelen worden de afspraken in het protocol versoepeld of

beperkt in overleg met de opstellers van dit protocol.