Competitiereglement m.i.v. 01 september 2019

 1. FZK Competitiereglement per 01-09-2019
 2. Spelregels
  1. Voor wat betreft de spelregels van het FZK recreatie Futsal, zal zoveel mogelijk worden gespeeld volgens de laatste editie van handleiding Futsal van de K.N.V.B.
  2. b.v. een bestuursbesluit kan de FZK bepalen of er afgeweken zal worden van de betreffende spelregels. Zie daarvoor de spelregels zaalvoetbal FZK.

 

 1. Aan wedstrijden in het FZK kan alleen worden deelgenomen door spelers die:
  1. Lid zijn van de K.N.V.B.
  2. Lid zijn van één van de deelnemende verenigingen.
  3. Vermeld staan op de ledenlijst van de vereniging.
  4. Niet voor een bepaalde tijd zijn geschorst, dan wel zijn uitgesloten voor deelname aan wedstrijden door eigen vereniging of de FZK.
  5. Dispensatie hebben gekregen van het secretariaat van de FZK voor het spelen van maximaal twee proefwedstrijden. We spreken hier over GASTspelers die van buiten de FZK komen dus (nog) geen lid zijn van de één van de verenigingen aangesloten bij de FZK.

 

 1. Ledenlijsten
  1. De verenigingen zijn verplicht om voor de competitie(s) de secretaris van de FZK, ledenlijsten te overhandigen, met daarop alle leden en de teamindeling voor de komende competitie. Eventuele mutaties gedurende het lopende seizoen dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van de FZK.
  2. Spelers die actief deelnemen in de KNVB dienen voor aanvang van de competitie volgens de ledenlijst van de vereniging ingedeeld worden bij het FZK team waar ze voor uit komen tijdens een FZK competitie.
  3. Tijdens het seizoen is een speler gerechtigd voor slechts één vereniging uit te komen in de FZK.
  4. Tijdens een lopende competitie is een speler gerechtigd voor slechts één team ingeschreven te worden.
  5. Wanneer er een speler tijdens het seizoen binnen de eigen vereniging van team wisselt, dan dient dit door de vereniging schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit mag alleen gebeuren voor aanvang van een nieuwe competitie.
  6. Wanneer een nieuwe speler zich aanmeldt bij een vereniging dan dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit moet gebeuren voor de competitiewedstrijd wordt gespeeld, waar de speler aan gaat deelnemen.

 

 1. Nieuwe – en/of gastspelers
  1. Nieuwe – en gastspelers mogen alleen mee doen wanneer ze voor aanvang van hun wedstrijd, aangemeld zijn bij het secretariaat van de FZK, e-mailadres fzkkampen@fzkkampen.nl
  2. Een nieuwe – of gastspeler mag alleen een (proef)wedstrijd spelen, wanneer sprake is van een competitie – of oefenwedstrijd.
  3. De teams die deelnemen aan de mogelijke nacompetitie en het bekerprogramma mogen voor deze wedstrijden geen gast- en/of nieuwe spelers inpassen.
  4. Een team mag maximaal 2 gastspeler in één wedstrijd opstellen.
  5. Een team mag maximaal 5 gastspelers in een na – of voorjaarscompetitie gebruiken.

 

 1. Verenigingsspelers
  1. Teams mogen spelers uit hun eigen vereniging lenen van teams die een Klasse onder hun eigen Klasse spelen.
  2. Hoofdklasse mag lenen van eigen vereniging 1ste
  3. 1ste Klasse mag lenen van eigen vereniging 2e
  4. 2e Klasse mag lenen van eigen vereniging uitkomend in de 2e
  5. Uitzonderingen: mocht het voorkomen dat een vereniging geen team actief heeft in een onderliggende Klasse dan mag men spelers van de eigen vereniging lenen uit de Klasse daaronder.
  6. Uitzonderingen: mocht het voorkomen dat een vereniging ook in de Klasse daaronder geen team actief heeft dan mag men spelers van de eigen vereniging lenen uit de Klasse daaronder.
  7. Uitzonderingen: mocht het voorkomen dat een vereniging ook in de Klasse daaronder geen team actief heeft dan mag men spelers van de eigen vereniging lenen uit de laatste Klasse.
  8. Uitzonderingen: mocht het voorkomen dat een vereniging alle teams in één Klasse heeft spelen en daaronder geen teams meer heeft dan mogen deze teams van elkaar lenen.
  9. Uitzonderingen: mocht het voorkomen dat het team spelers uit een Klasse moet lenen die echter op dezelfde avond moet spelen dan mag men uit de Klasse daaronder lenen.

 

 1. Teams
  1. Een team moet minimaal uit 7 spelers en kan maximaal uit 12 ingeschreven spelers bestaan.
  2. Wanneer een team minimaal 7 spelers heeft voor aanvang van de wedstrijd, dan mag het team voor de 8ste speler of meer, geen gebruik maken van spelers die ingeschreven staan in dezelfde – of een lagere klasse. Zie punt verenigingsspelers.
  3. Wel van een gastspeler (van buiten de FZK) wanneer er sprake is van een mogelijk nieuw lid. Uitgezonderd punt 4C.

 

 1. Ongerechtigde speler
  1. Onder een ongerechtigde speler wordt verstaan:
   1. een speler die niet is aangemeld als gastspeler voor aanvang wedstrijd bij secretariaat van de FZK.
   2. een speler die niet volgens bovenstaande regels (punten 4, 5 en 6C) mag voetballen in dit team.
   3. een speler, die op dat moment geschorst is.
   4. een gastspeler, waarbij het team al het maximum van 5 gastspelers heeft benut in een competitie.

 

 1. Straf
  1. Voor het opstellen van een ongerechtigde speler zal het schuldige team onvoorwaardelijk worden bestraft met minimaal een 3-0 nederlaag. Wanneer de uitslag voor dit team groter uitvalt dan een 3-0 nederlaag, zal deze in de uitslagen worden opgenomen.
  2. Tevens krijgt het team 1 punt in mindering wegens een ongerechtigde speler te laten meespelen.
  3. De ongerechtigde FZK speler ( speler van ander team of vereniging) zal worden bestraft met minimaal één wedstrijd schorsing die onmiddellijk ingaat voor het team waar de speler bij ingeschreven staat in de competitie.

 

 1. Aanvoerder
  1. Elk team dient een aanvoerder te hebben, die zijn band duidelijk zichtbaar aan de bovenarm hoort te dragen.

 

 1. Uitslagen en onregelmatigheden
  1. Beide teams dienen de uitslag maximaal 24 uur na afloop van de wedstrijd door te geven aan het secretariaat van de FZK via fzkkampen@fzkkampen.nl of op het gastenboek van de FZK website http://fzkkampen.nl/gastenboek/ .
  2. Eventuele onregelmatigheden dienen door beide teams en de scheidsrechter doorgegeven te worden aan het secretariaat van de FZK. fzkkampen@fzkkampen.nl maximaal 24 uur na afloop van de wedstrijd.
  3. De onregelmatigheden die uit het restant (oefenwedstrijd) te voorschijn komen, worden wel in behandeling genomen en dienen daardoor aan het FZK secretariaat te worden doorgegeven via fzkkampen@fzkkampen.nl
  4. Het secretariaat beslist of het in het belang van de competitie is om de wedstrijd uit – of opnieuw te laten spelen.

 

 1. Thuisspelend team
  1. Het team dat in het programma als eerste staat vermeldt, speelt thuis en trapt af en moet indien de clubkleuren gelijk of nagenoeg gelijk zijn, in het reservetenue c.q. anders gekleurde hesjes aantreden.
  2. Mocht er geen (door de FZK aangestelde) scheidsrechter aanwezig of aangesteld zijn dan is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het aanstellen van een scheidsrechter die bevoegd (lid KNVB) is om een wedstrijd te leiden.
  3. Wanneer het thuisspelende team niet voor een (vervangende) scheidsrechter heeft gezorgd, verliest dit team reglementair de wedstrijd met minimaal 3-0 en krijgt 1 punt in mindering.
  4. Het thuisspelende team dient zorg te dragen voor een bal die voldoet aan de normen van het huidige zaalvoetbal.

 

 1. Aanwezig zijn bij vastgestelde wedstrijden
  1. Teams dienen 3 minuten voor aanvang speelklaar te zijn. Het betreden van de zaal mag na toestemming van de scheidsrechter en/of zaalbeheerder.
  2. De klok begint te lopen als de wedstrijd dient aan te vangen.
  3. Wanneer de tijd loopt en na drie minuten één van de teams niet in staat is om te spelen volgens de reglementen (geen scheidsrechter of spelers tekort) dan begint dit team vanaf dit tijdstip met een 1-0 achterstand.
  4. 10 minuten na aanvangstijd wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Men mag nog wel de wedstrijd aanvangen maar de eindstand is minimaal een 3-0 nederlaag.
  5. Bovendien wordt aan het te laat opgekomen/spelende team de verplichting opgelegd om voor de volle zaalhuur te betalen, die de FZK in rekening brengt bij de vereniging. Tevens krijgt het team een punt in mindering.
  6. Indien een team 10 minuten na de aanvangstijd met minder dan 3 spelers op het speelveld aanwezig is, dan wordt geacht dat dit team niet is op komen dagen. Tevens krijgt het team een punt in mindering.
  7. Bij niet opkomen, wordt de wedstrijd met 3-0 verloren verklaard.
  8. Het teams krijgt bij de eerste wedstrijd niet opgekomen/afgezegd 1 punt in mindering.
  9. Het team krijgt bij de 2e en meerdere afzeggingen elke keer 3 punten in mindering.
  10. Bovendien wordt aan niet opgekomen team de verplichting opgelegd om voor de volle zaalhuur te betalen, die de FZK in rekening brengt bij de vereniging.
  11. Wanneer één of meerdere spelers later dan de aanvang van de wedstrijd arriveren dan dient dit voor de wedstrijd doorgegeven te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechters hebben als plicht op zich genomen dat zij dit voor de wedstrijd aan beide teams vragen. Spelers die toch later komen en ondanks de eerder genoemde procedure niet zijn gemeld, worden geweigerd om alsnog deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

 

 1. Rangorde competitie en promotie/degradatie
  1. Het totale aantal per wedstrijd te behalen punten bedraagt 3. Voor een gewonnen wedstrijd 3 punten, bij een gelijk spel elke partij 1 punt. De verliezer krijgt geen punten.
  2. De rangorde in de competitie wordt bepaald door het aantal behaalde winstpunten in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden.
  3. Bij een gelijke stand in de competitie geldt, in volgorde van belangrijkheid, doelsaldo, goals voor, goals tegen, onderling resultaat, loting.
  4. Eventuele minpunten worden opgenomen in de rangorde.

 

 

 1. Kampioenschap/promotie/degradatie.
  1. Er wordt in de Hoofdklasse, 1ste Klasse en 2e Klasse een volledige competitie gespeeld. Bij niet normale omstandigheden zal het FZK bestuur een beslissing nemen, die bindend is.
  2. Hoofdklasse 9 teams:

1)a De Kampioen van de Najaarscompetitie speelt tegen de bekerwinnaar van het seizoen daarvoor om de Auke Koffeman Trofee.

1)b De Kampioen speelt in de Voorjaarscompetitie tegen de bekerwinnaar van het huidige seizoen.

2)De twee teams die op de onderste en de daar bovenstaande plek eindigen degraderen naar de 1ste Klasse.

 1. 1ste Klasse 10 teams:

1)De kampioen en de als nummer twee eindigende team promoveren rechtstreeks naar de Hoofdklasse.

2)De drie teams die op de onderste en de daar bovenstaande twee plekken eindigen degraderen naar de 2ste Klasse.

 1. 2e Klasse 9 teams:

De kampioen en de als nummer twee en drie eindigende teams promoveren rechtstreeks naar de 1ste Klasse.

 

 1. AUKE KOFFEMAN trofee
  1. Zie punt 14 B1.
  2. Mocht één van de twee de bekerkampioen zijn dan zullen beide teams tegen elkaar strijden.
  3. Levert de Kampioen in de Najaars – en Voorjaarscompetitie van de Hoofdklasse dezelfde kampioen op en is deze tevens de winnaar van de beker dan zal er gestreden worden tegen de beste nummer 2 van de Hoofdklasse van het huidige seizoen.

 

 1. Bekerprogramma afhankelijk van aantal uren tot onze beschikking.
  1. Het bekerprogramma zal eerst starten in een toernooivorm.
  2. De nummers 1 en 2 van elke bekerpoule gaan over naar de volgende ronde.
  3. Bij een gelijke stand in de bekerpoule geldt, in volgorde van belangrijkheid, doelsaldo, goals voor, goals tegen, onderling resultaat, loting.
  4. In de volgende bekerwedstrijden komt er een winnaar uit door doelsaldo of bij gelijkspel is de winnaar die het eerst op een 1-0 voorsprong is gekomen. Mocht het 0-0 zijn dan volgt er een loting d.m.v. een muntstuk (kop/munt) door de scheidsrechter.
  5. De bekerfinale wordt voor de P/D wedstrijden gespeeld omdat de winnaar speelt tegen de Kampioen van de Hoofdklasse in de Voorjaarscompetitie.

 

 1. Wanneer een team stopt of uit de competitie wordt genomen tijdens een lopende competitie dan geldt:
  1. Dat dit team als laatste eindigt op de ranglijst.
  2. Dat alle gespeelde wedstrijden van dit team worden ongeldig verklaard.

 

 1. Instroom nieuwe teams:
  1. Naar aanleiding van vrijgekomen plaatsen in de 2e klasse worden deze bij het begin van de competitie opgevuld door nieuwe teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de FZK en die voldoen aan de voorwaarden gesteld in lid 3 van dit competitiereglement. Dit in overleg met de wedstrijdsecretaris.
 2. In alle gevallen waarin het competitiereglement niet voorziet, besluit het bestuur van de FZK.

 

 

 

 1. Opgemaakt 26-08-2019 J.Driessen.