FZK Competitiereglement

 • Spelregeles
  • Voor wat betreft de spelregels van het FZK recreatie futsal, zal zoveel mogelijk worden gespeeld volgens de laatste editie van handleiding futsal van de K.N.V.B.
  • O.b.v. een bestuursbesluit kan de FZK bepalen of er afgeweken zal worden van de betreffende spelregels. Dit geldt dan alleen voor de FZK competitie(s). Zie spelregels zaalvoetbal FZK.
 • Aan wedstrijden in het FZK kan alleen worden deelgenomen door spelers die:
  • Lid zijn van de K.N.V.B.
  • Lid zijn van één van de deelnemende verenigingen.
  • Vermeld staan op de ledenlijst van de vereniging.
  • Niet voor een bepaalde tijd zijn geschorst, dan wel zijn uitgesloten voor deelname aan wedstrijden.
  • Dispensatie hebben gekregen van het secretariaat van de FZK voor het spelen van één proefwedstrijd. Bij een proefwedstrijd dient de naam en de geboortedatum voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier te zijn vermeld. We spreken hier over gastspelers die van buiten de FZK komen.
 • Ledenlijsten
  • De verenigingen zijn verplicht om voor de competitie(s) de secretaris van de FZK, ledenlijsten te overhandigen, met daarop alle leden en de teamindeling voor de komende competitie. Eventuele mutaties gedurende het lopende seizoen, dienen doorgegeven te worden aan de secretaris van de FZK. Zie punt 9, 10 en 11.
  • Spelers die actief deelnemen in de KNVB dienen voor aanvang van de competitie volgens de ledenlijst van de vereniging ingedeeld worden bij het FZK team waar ze voor uit komen tijdens een FZK competitie.
  • Tijdens een lopende competitie is een speler gerechtigd voor slechts één vereniging uit te komen in de FZK.
  • Tijdens een lopende competitie is een speler gerechtigd voor slechts één team ingeschreven te worden.
  • Wanneer er een speler tijdens het seizoen van team verwisselt, dan dient dit door de vereniging schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit mag alleen gebeuren voor aanvang van een nieuwe competitie.
  • Wanneer een nieuwe speler zich aanmeldt bij een vereniging dan dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat van de FZK. Dit moet gebeuren voor de competitiewedstrijd wordt gespeeld, waar de speler aan gaat deelnemen.
 • Nieuwe – en gastspelers
  • Nieuwe – en dispensatiespelers mogen alleen mee doen wanneer ze voor aanvang van hun wedstrijd, aangemeld zijn bij het secretariaat van de FZK, e-mailadres fzkkampen@fzkkampen.nl
  • Een nieuwe – of gastspeler mag alleen een (proef)wedstrijd spelen, wanneer sprake is van een competitie – of oefenwedstrijd. Deze spelers mogen niet deelnemen aan een p/d –, beker – of beslissingswedstrijd van het team.
  • De teams die deelnemen aan de nacompetitie en het bekerprogramma mogen voor deze wedstrijden geen gast- en/of nieuwe spelers inpassen.
 • Verenigingsspelers
  • Spelers die ingeschreven staan in de 2e Klasse mogen niet uitkomen voor teams in de Hoofdklasse. Wel voor teams in de 1ste – en 2e Klasse van hun vereniging. Zie punt 12.
  • Spelers, die ingeschreven staan in de 1ste Klasse mogen niet uitkomen voor teams in de 2e Klasse. Alleen voor hun eigen team en voor teams in de Hoofdklasse van hun vereniging. Zie punt 12.
  • Spelers, die ingeschreven staan in de Hoofdklasse mogen alleen voor dit team uitkomen.
 • Teams
  • Een team moet minimaal uit 7 spelers en kan maximaal uit 12 ingeschreven spelers bestaan.
  • Wanneer een team minimaal 7 spelers heeft voor aanvang van de wedstrijd, dan mag het team voor de 8ste speler of meer, geen gebruik maken van spelers die ingeschreven staan in dezelfde – (2e klasse) of een lagere klasse. Wel van een gastspeler (van buiten de FZK).
  • Teams mogen per voor – of najaarscompetitie maximaal 4 gastspelers uit proberen.
 • Straf
  • Voor het opstellen van een ongerechtigde speler zal het schuldige team onvoorwaardelijk worden bestraft met minimaal een 3-0 nederlaag. Wanneer de uitslag voor dit team groter uitvalt dan een 3-0 nederlaag, zal deze in de uitslagen worden opgenomen.
  • Tevens krijgt het team 1 punt in mindering wegens een ongerechtigde speler te laten meespelen.
 • Ongerechtigde speler
  • Onder een ongerechtigde speler wordt verstaan:
   • Een speler, die niet op de spelerslijst voorkomt.
   • een speler die niet is aangemeld als gastspeler voor aanvang wedstrijd bij secretariaat van de FZK.
   • een speler die niet volgens bovenstaande procedures mag voetballen in dit team.
   • een speler, die op dat moment is geschorst.
   • een gastspeler, waarbij het team al het maximum van 4 gastspelers heeft benut.
  • De ongerechtigde FZK speler zal worden bestraft met minimaal één wedstrijd schorsing die onmiddellijk ingaat voor het team waar de speler bij ingeschreven staan in de competitie.
 • Aanvoerder
  • Elk team dient een aanvoerder te hebben, die zijn band duidelijk zichtbaar aan de bovenarm hoort te dragen.
 • Wedstrijdformulier
  • De FZK wedstrijdformulieren dienen voor aanvang van de wedstrijd gedeeltelijk ingevuld te worden en na de wedstrijd dienen de eindstand en de onregelmatigheden vermeld te worden.
  • De scheidsrechter of het thuisspelende team draagt zorg en is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van het wedstrijdformulier en voor het volledige en de juiste invulling en tijdige inlevering van het wedstrijdformulier, en wel als volgt;
  • In te vullen door de scheidsrechter of thuisspelende team:
  • Datum, aanvangstijd, sporthal, klasse, wedstrijd.
  • Ruststand.
  • Eindstand.
  • Invullen van naam (assistent)scheidsrechter.
  • Invullen gegevens gele kaarten.
  • Invullen gegevens rode kaarten.
  • Invullen onregelmatigheden (tijd, helft, stand, plaats, calamiteit(en), etc.).
  • Ondertekenen van het formulier.
  • In te vullen door de teams:
  • Naam aanvoerder met zijn handtekening.
  • Alle gegevens van betrokkenen bij rode kaarten.
  • Gastspeler(s)..
  • De wedstrijden dienen gespeeld te worden door de ballen die beschikbaar gesteld zijn door de FZK.
 • Uitslagen en onregelmatigheden
  • De uitslag en de eventuele onregelmatigheden dienen doorgegeven te worden aan de beheerder van sporthal Cellesbroek, in de Reeve aan de heer Rein van Dijk en in de KHC hal aan het secretariaat van de FZK.
 • Er wordt een administratie betreffende de kaarten bijgehouden.
  • De gele kaarten hebben alleen betrekking op competitiewedstrijden.
  • Het team dat tegen zijn vierde gele kaart aanloopt, krijgt 1 punt in mindering.
  • Het team dat tegen zijn zevende gele kaart aanloopt, krijgt weer 1 punt in mindering.
  • Het team dat tegen zijn tiende gele kaart aanloopt, krijgt weer 1 punt in mindering.
  • Het team dat tegen zijn dertiende gele kaart aanloopt, krijgt weer 1 punt in mindering.
  • Wanneer er dus 2 x geel (dus rood) voor een speler in dezelfde wedstrijd wordt getrokken dan krijgt het team dus twee gele kaarten te verwerken in de administratie.
  • Wanneer er sprake is van een directe rode kaart voor een speler dan krijgt het team twee gele kaarten te verwerken in de administratie. Plus dat de desbetreffende speler te maken krijgt met een strafzaak.
  • De wedstrijd waarin de kaart gepakt wordt, die een punt kost, wordt doorberekend in de stand van de klasse waarin dit team uitkomt.
  • In de praktijk kan een team dus kampioen worden/degradatiewedstrijd ontlopen/ promotiewedstrijd verdienen maar theoretisch een punt in mindering krijgen en daardoor het kampioenschap verspelen/toch degradatiewedstrijd moeten spelen of zelfs direct degraderen/of promotiewedstrijd mislopen.
 • Thuisspelend team
  • Het team dat in het programma als eerste staat vermeldt, speelt thuis en trapt af en moet indien de clubkleuren gelijk of nagenoeg gelijk zijn, in het reservetenue aantreden c.q. groene hesjes.
  • Mocht er geen (door de FZK aangestelde) scheidsrechter aanwezig of aangesteld zijn dan is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het aanstellen van een scheidsrechter die bevoegd (lid KNVB) is om een wedstrijd te leiden Zij dienen er ook voor te zorgen dat er een wedstrijdformulier ingevuld wordt en dat deze in het bezit komt van de beheerder (Cellesbroek). Het bestuur gaat er vanuit wanneer er geen wedstrijdformulier aanwezig is dat het team niet voor een vervangende scheidsrechter heeft gezorgd en dat daardoor het team reglementair de wedstrijd met minimaal 3-0 verliest. De gemaakte kosten zullen verhaald worden op de thuisspelende vereniging.
  • Mocht er door de FZK geen speelbal ter beschikking zijn gesteld dan dient het thuisspelende team zorg te dragen voor een bal die voordoet aan de normen van het huidige zaalvoetbal.
 • Aanwezig zijn bij vastgestelde wedstrijden
  • Teams dienen 3 minuten voor aanvang speelklaar te zijn. Het betreden van de zaal mag na toestemming van de scheidsrechter en/of zaalbeheerder.
  • De klok begint te lopen als de wedstrijd dient aan te vangen.
  • Wanneer de tijd loopt en na drie minuten is één van de teams niet in staat om te spelen volgens de reglementen dan begint dit team vanaf dit tijdstip met een 1-0 achterstand.
  • Wanneer het thuisspelende team, om wat voor reden(o.a. geen scheidsrechter) dan ook, verzuimt om de wedstrijd na 3 minuten aan te vangen dan begint dit team met een 1-0 achterstand.
  • 10 minuten na aanvangstijd wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Men mag nog wel de wedstrijd aanvangen maar de eindstand is minimaal een 3-0 nederlaag. Bovendien wordt aan het te laat opgekomen/spelende team de verplichting opgelegd om voor de volle zaalhuur te betalen.Tevens krijgt het team een punt in mindering.
  • Indien een team 10 minuten na de aanvangstijd met minder dan 4 spelers op het speelveld aanwezig is, dan wordt geacht dat dit team niet is op komen dagen. Tevens krijgt het team een punt in mindering.
  • Bij niet opkomen, wordt de wedstrijd met 3-0 verloren verklaard. Bovendien wordt aan niet opgekomen team de verplichting opgelegd om voor de volle zaalhuur te betalen. Tevens krijgt het team een punt in mindering.
  • De onregelmatigheden die uit het restant (oefenwedstrijd) te voorschijn komen, worden wel in behandeling genomen en dienen daardoor op het formulier vermeld te worden.
  • Wanneer één of meerdere spelers later dan de aanvang van de wedstrijd arriveren dan dient dit voor de wedstrijd doorgegeven te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechters hebben als plicht op zich genomen dat zij dit voor de wedstrijd aan beide teams vragen. Spelers die toch later komen en ondanks de eerder genoemde procedure niet zijn gemeld, worden geweigerd om alsnog deel te mogen nemen aan de wedstrijd.
 • Rangorde competitie en promotie/degradatie
  • Het totale aantal per wedstrijd te behalen punten bedraagt 3. Voor een gewonnen wedstrijd 3 punten, bij een gelijk spel elke partij 1 punt. De verliezer krijgt geen punten.
  • De rangorde in de competitie wordt bepaald door het aantal behaalde winstpunten in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden.
  • Bij een gelijke stand in de competitie geldt, in volgorde van belangrijkheid, punten, doelsaldo, goals voor, goals tegen, onderling resultaat, loting.
  • Theoretisch kan verschillen van de praktijk (minpunten).
 • Kampioenschap/promotie/degradatie
  • De kampioen promoveert.
  • De degradant degradeert.
  • De winnaars van p/d wedstrijden promoveren of blijven in dezelfde Klasse spelen.
  • De verliezers degraderen of blijven in dezelfde Klasse spelen.
 • AUKE KOFFEMAN schaal
  • Wanneer er een najaars – en een voorjaarscompetitie wordt gespeeld dan zal de beste kampioen (standen vergelijken van de competities) strijden tegen de bekerkampioen.
  • Mocht één van de twee de bekerkampioen zijn dan zullen beide teams tegen elkaar strijden.
  • Levert de najaars – en voorjaarscompetitie dezelfde kampioen op en is deze tevens de winnaar van de beker dan zal er gestreden worden tegen de beste nummer 2 van de competities.
 • Doelverdediger:
  • Dat dit team als laatste eindigt op de ranglijst.
  • Alle gespeelde wedstrijden van dit team worden ongeldig verklaard.
  • Naar aanleiding van vrijgekomen plaatsen in de 2e klasse worden deze bij het begin van de competitie opgevuld door teams van verenigingen die aangesloten zijn bij de FZK en die voldoen aan de voorwaarden gesteld in lid 3 van dit competitiereglement. Dit in overleg met de wedstrijdsecretaris.