Eerste klasse

Stand

1ste Klasse stand gespeeld punten doelsaldo
Futisala 6 1 3 13 10
Futisala 1 2 3 9 -2
Futsal DOS 2 3 3 5 -1
KHC 1 4 3 1 -7
27012019
KZVV L 1 2 7 7
KZVV E 2 2 7 1
KHC 2 3 3 8 10
KZVV H 4 3 2 -18

Uitslagen

 
KHC 1 Futsal DOS 2 2 5
Futisala 1 Futisala 6 0 6
KZVV L KZVV E
KHC 2 KZVV H 10 3
KZVV H KZVV L 0 7
KHC 2 KZVV E 6 3
Futsal DOS 2 Futisala 1 0 2
KHC 1 Futisala 6 4 6
KZVV E KZVV H 9 5
Futisala 1 KHC 1 7 5
Futisala 6 Futsal DOS 2 4 2
KZVV L KHC 2 5 5